Zainteresowania

Pracownia Białek Jądrowych zajmuje się gównie problematyką struktury jądra komórkowego Eukariontów oraz białkami organizującymi strukturę jądra komórkowego i chromatyny w cyklu komórkowym – zarówno w interfazie jak i podczas mitozy. Prace prowadzone są na układzie modelowym zwierzęcym: linie komórkowe (ludzkie, mysie i Xenopus oraz muszki owocowej), myszy, materiał od pacjentów. Najczęściej stosowane techniki badawcze to:
  • hodowle komórkowe i ich transformacja (transfekcja oraz transdukcja), wyprowadzone stabilne linie komórkowe modyfikowane genetycznie (nadekspresja, wyciszenie), wyprowadzone linie komórkowe z tkanek pacjentów,
  • mikroskopia świetlna, fluorescencyjna i konfokalna, FRAP,
  • analizy metodą FACS,
  • klonowanie, techniki PCR i Real Time PCR,
  • przygotowanie, produkcja i stosowanie wektorów wirusowych,
  • identyfikacja białek i modyfikacji potranslacyjnych badanych białek metodami immunoprecypitacji oraz spektroskopii masowej.


Aktualności


Rozpoczynamy realizację projektu OPUS.

Poszukujemy pracownika ze stopniem doktora oraz doktorantów. Szczegóły tutaj oraz tutaj.


Poszukujemy wolontariuszy dysponujących regularnie czasem na pracę laboratoryjną.

Wolontariusze będą mieli możliwość zapoznania się z technikami biologii molekularnej i pracy ze zwierzętami. Zapraszamy zwłaszcza studentów realizujących prace licencjackie w PBJ.